Följ oss gärna på LinkedIn, där hittar ni våra nyheter. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till Bryggans LinkedIn-profil.