Ersättning för avverkningsförbud på fjällnära skog

Bryggankollegan jägmästare Caroline Sundberg medverkade på fastighetsägarens sida i ett ärende där staten nekat ersättning för stoppad avverkning. Senare fattades beslut om bildande av reservat på delar av den stora fastigheten. Staten återkallade sin överklagan hos...