Välkommen till Bryggan Fastighetsekonomi

Konsulterna inom Bryggan behärskar det mesta som påverkar ekonomin i professionellt fastighetsägande.

Nyheter

Ersättning för avverkningsförbud på fjällnära skog

Bryggankollegan jägmästare Caroline Sundberg medverkade på fastighetsägarens sida i ett ärende där staten nekat ersättning för stoppad avverkning. Senare fattades beslut om bildande av reservat på delar av den stora fastigheten. Staten återkallade sin överklagan hos...

Experten om hur tomträttsavgälden fungerat över tid

Upplåtelse av mark med tomträtt är huvudsakligen ett Stockholmsfenomen och vanligast när det handlar om kommersiella fastigheter. Det förekommer upplåtelser i andra kommuner, men jämförelsevis i rätt begränsad omfattning. Läs Lars Fröjds genomgång hur...