Due Diligence

Genom vår breda kompetens och långa erfarenhet har vi i många fall anlitats som rådgivare i fastighetsfrågor.

Exempel på sådana uppdrag är Due Diligence i samband med överlåtelser av enstaka fastigheter eller fastighetsbestånd samt förhandlingsstöd gällande förhandlingar avseende överlåtelser av obebyggda eller bebyggda fastigheter.

Vi har också anlitats för att ta fram beslutsunderlag för att optimera fastigheters avkastning.

Tomas Berggren
Dennis Oldgren