Upplåtelse av mark med tomträtt är huvudsakligen ett Stockholmsfenomen och vanligast när det handlar om kommersiella fastigheter. Det förekommer upplåtelser i andra kommuner, men jämförelsevis i rätt begränsad omfattning.

Läs Lars Fröjds genomgång hur tomträttsavgälderna har utvecklats över tid.
https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/experten-om-hur-tomtrattsavgalden-fungerat-over-tid/