Fastighetstaxering

För kommersiella fastigheter och industrifastigheter kan fastighetsskatten vara en betydande del av fastighetskostnaderna. Även om kostnaderna i många fall kan debiteras hyresgäster, påverkas hyresmarknadens betalningsförmåga och därigenom fastighetsekonomin indirekt av skattens storlek. Bryggans konsulter identifierar små och stora felaktigheter i taxeringen av såväl enskilda fastigheter som större fastighetsbestånd. Genom att biträda vid omprövningar och överklaganden medverkar vi årligen till betydande inbesparingar i våra klienters utgifter för fastighetsskatt. Vi arbetar också fortlöpande med rådgivning och stöd i samband med upprättande av fastighetsdeklarationer.

Frågan om bostadsrättsföreningar skall beskattas som privatbostadsföretag eller näringsbostadsföretag – i dagligt tal ”äkta” eller ”oäkta” bostadsrättsförening – har mycket långtgående konsekvenser för beskattningen av föreningen och dess medlemmar. Bryggans konsulter genomför utredningar till stöd för att avgöra gränsdragningen. Vid behov kan vi också föreslå och hjälpa till med genomförandet av åtgärder som krävs för att omvandla en förening från ”oäkta” till ”äkta”.

Peter Samuelsson