Fastighetsförvaltning

Om ni vill ha en modern och personlig förvaltare – välj Bryggan förvaltning.

Bryggan Förvaltning är flexibel och kan anpassa tjänsterna efter era behov och samtidigt erbjuda total förvaltning av era fastigheter.

Detta innefattar i stora drag teknisk förvaltning, projektledning, ekonomisk förvaltning, administrativ förvaltning, skadehantering samt fastighetsskötsel.

Alla tjänster kan även väljas var för sig, om ni till exempel har ett bra samarbete med andra företag eller om ni sköter delar av förvaltningen själva.

Många tjänster kan också erbjudas löpande per timme eller mot offert. Det gäller till exempel projektledning, teknisk förvaltning och skadehantering.

Vi vill vara er högra hand i alla ärenden som ni kan tänkas behöva hjälp med. Våra kunder är oftast fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Marcus Fröjd