Projektledning

 

En fastighets värdeutveckling är i hög grad beroende av möjligheten att tillvarata förädlingspotentialen. Genom att förändra utnyttjandegrad och användning kan vi medverka till god avkastning på investerat kapital.

Vi kan hjälpa er med alla typer av projekt, renovering, ombyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad stora som små och svarar för kontakter med myndigheter och företag för en effektiv projektstyrning.

Marcus Fröjd