Skadehantering

Bryggan hjälper er i alla steg vid vattenskada eller brandskada. Vi har lång erfarenhet av olika typer av försäkringsskador. Vi tar hand om reglering mot berörda försäkringsbolag och sköter hela skadehanteringen, från skadetillfället till dess att ärendet är avslutat.

De olika stegen vi hjälper er med kan se ut så här:

  • Vi får in en anmälan från er om en misstänkt skada eller kanske ett pågående läckage.
  • Om det behövs så ser vi till att sätta in de akuta åtgärder som behövs för att stoppa till exempel ett pågående läckage.
  • Vi informerar styrelse/fastighetsägare och berörda boende om vad som kommer att hända genom hela processen. Boende får information om vad de behöver göra med sina personliga försäkringar om dessa är berörda i skadan. Vi lämnar också kontaktuppgifter med mera till boende om de har frågor i skadan så vet de vem de ska ringa.
  • Vi ordnar så att en fuktutredning genomförs och den ligger sen till grund för hur försäkringsbolagen bedömer ersättningen i skadan.
  • Vi skickar in fuktutredning och anmäler skadan till berörda försäkringsbolag.
  • Vi hjälper er att handla upp de entreprenörer som behövs för att åtgärda skadorna.
  • Projektleder entreprenörer åt fastighetsägaren. Håller kontakt med boende, fastighetsägare och entreprenörer genom hela processen för att säkerställa att allt flyter på så smidigt som möjligt.
  • När alla arbeten är avslutade reglerar vi skadan mot försäkringsbolagen och ser till så att fastighetsägaren får ut så mycket ersättning som möjligt på sin försäkring.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi sköter allt som krävs av fastighetsägare och styrelse i dessa ärenden. Ni slipper att svara på frågor från boende eller hålla kontakt med försäkringsbolag och entreprenörer, vilket kan vara både komplicerat och tidskrävande.

Genom ett effektivt arbete och bra rutiner minskar vi skadetiden och sänker vi era kostnader för hantering av skador.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med skadehanteringen.

Marcus Fröjd