IPA

IPA är i detta sammanhang en förkortning av Investment Property Analysis. IPA är ett avancerat webbaserat verktyg för fastighetsvärdering som är utvecklat av Bryggan i Malmö och som ägs av Malmöbryggans dotterbolag IPAV AB.

IPA fungerar för alla typer av värderingar som inkluderar kassaflödesanalyser och är särskilt effektivt i samband med värdering av fastighetsportföljer. Fastighetsbolag som anlitar Bryggan för bokslutsvärderingar eller som har egen värderingskompetens använder IPA som internt värderingsverktyg.

*IPA är också en välkänd förkortning inom ölbranschen – India Pale Ale. En IPA av hög kvalitet med anknytning till Malmöbryggan tillverkas av Limhamns Bryggeri AB.

Ulrika Qvarfordh