IPA

IPA är i detta sammanhang en förkortning av Investment Property Analysis. IPA är ett avancerat webbaserat verktyg för fastighetsvärdering som är utvecklat av Bryggan i Malmö.

IPA fungerar för alla typer av värderingar som inkluderar kassaflödesanalyser och är särskilt effektivt i samband med värdering av fastighetsportföljer. Fastighetsbolag som anlitar Bryggan för bokslutsvärderingar eller som har egen värderingskompetens använder IPA som internt värderingsverktyg.

Ulrika Qvarfordh