Kontakta oss

 
Stockholmsbryggan startade sin verksamhet 1994 och har med smärre förändringar behållit sin ursprungliga karaktär av såväl specialistinriktat nischföretag som bredd inom hela det fastighetsekonomiska fältet.

Kontoret finns fortfarande där vi startade i det absoluta hjärtat av centrala Stockholm.
Alla stora fastighetsägare, både svenska och utländska, är våra fasta kunder. Men vår organisation och inriktning är lika väl anpassad för de mindre fastighetsägarna.

Stockholmsbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Fredrik Brunes
Tekn doktor i Bygg- och Fastighetsekonomi

Läs mer
Fredrik har lång och bred forsknings- och utbildningserfarenhet och är en ofta anlitad estradör på seminarier i fastighetsbranschen. Fredrik har under cirka 15 år undervisat och forskat i fastighetsekonomiskt relaterade ämnen såsom fastighetsvärdering, fastighetsinvestering och stadsbyggnadsekonomi. Han har skrivit boken ”Fastighetsvärdering och marknadsanalys”, som används i undervisningen, och även producerat utbildningsfilmer.

Lars Fröjd
Civilingenjör (L) 1969, Jur. kand. 1983

Läs mer
Lars arbetar huvudsakligen i gränslandet mellan juridik och ekonomi i frågor med fastighetsekonomisk anknytning. Mest frekvent arbetar han med tomträttsfrågor och andra markupplåtelsefrågor. Lars är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Innan Bryggan har Lars arbetat som fastighetsekonom hos Orrje & Co (Scandiaconsult), inom Statens Vattenfallsverk (Juridiska byrån) samt inom VM Fastighetsekonomer (Catella).

Gunilla Ljungehed
Civilingenjör (L) 1986

Läs mer
Gunilla arbetar på Stockholmsbryggan med värdering och analys och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Gunilla har alltsedan examen arbetat med värderingsrelaterade frågor, men även andra typer av fastighetsekonomiska analyser och strategiska bedömningar. Genom åren har Gunilla haft många uppdrag som berör tomträttslagstiftningen – bedömningar av rimlig tomträttsavgäld, hypotetiska avkastningskalkyler etc. Tidigare arbetsgivare är Ljungquist Fastighetsvärderingar och Newsec.

Erik Lundholm
Civilingenjör (L) 1978

Läs mer
Erik är lantmätare med en bakgrund inom konsult- och finansbranschen. Erik har arbetat många år som mäklare med förmedling av villor, bostadsrätter och industrimark. Erik kommer närmast som mäklare och delägare i MäklarMäster, ett väletablerat mäklarföretag på Södermalm i Stockholm.

Bengt Wedin

Läs mer
Bengt är sedan lång tid välkänd i branschen från verksamhet hos bland andra Ljungquist Fastighetsvärderingar och NAI Svefa. Bengt har även medverkat i utvecklandet av Datscha. Närmast kommer han från konsultverksamhet inom Navet.

Lars Westin
Civilingenjör (L) 1976

Läs mer
Lars arbetar med värdering och analys av alla typer av fastigheter och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har lång erfarenhet av värdering från Värderingsinstitutet i Göteborg, VM Fastighetsekonomer. Catella, Nordea och Ernst & Young. Han har också arbetat med fastighetsmäkleri avseende hyreshus och kommersiella fastigheter. Lars har arbetat med markexploatering och plangenomförande inom Vänersborgs kommun. Han har också arbetat med undervisning och utredningsarbete inom institutionen för fastighetsekonomi vid KTH.

Kontaktinformation

Stockholmsbryggan Fastighetsekonomi AB
Biblioteksgatan 29
SE-114 35 Stockholm

Telefon:08-545 25 990
E-post: stockholm@bryggan.se

Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm