Ägande, drift- och utveckling av Malmöbryggans webbaserade värderings- och analysverktyg IPA är från årsskiftet överfört till separat dotterbolag – IPAV AB. Ulrika Qvarfordh, som från starten 2005 genomfört och ansvarat för utvecklingen av IPA har inträtt som delägare i bolaget och är även utsedd till vd.