Om Bryggan

Bryggan Fastighetsekonomi är ett nätverk av erfarna konsulter med unika fastighetsrelaterade
specialistkunskaper inom ekonomi, teknik och värdering av kommersiella fastigheter samt rådgivning i anslutning till tomträttsregleringar, fastighetsintrång och andra fastighetsjuridiska tvister tillhör våra största affärsområden.

Bryggan består av fyra fristående företag – Stockholm, Göteborg, Malmö och Norr. Verksamheten ägs av medarbetarna och vi är obundna av externa intressen.Vår gemensamma målsättning är att i varje situation erbjuda våra klienter den bästa och mest ändamålsenliga kompetensen.

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, hyresgäster, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, byggföretag, industriföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer,
kommuner och statliga myndigheter.