Karriär

Bryggans verksamhet över tiden förutsätter att våra resurser kontinuerligt förstärks med ny kompetens. Nya medarbetare är ett naturligt och nödvändigt inslag i denna utveckling.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss, vare sig Du har lång eller kort erfarenhet eller om Du är student som har frågor om praktikmöjligheter.