Nyheter

Ersättning för avverkningsförbud på fjällnära skog

Bryggankollegan jägmästare Caroline Sundberg medverkade på fastighetsägarens sida i ett ärende där staten nekat ersättning för stoppad avverkning. Senare fattades beslut om bildande av reservat på delar av den stora fastigheten. Staten återkallade sin överklagan hos...

Experten om hur tomträttsavgälden fungerat över tid

Upplåtelse av mark med tomträtt är huvudsakligen ett Stockholmsfenomen och vanligast när det handlar om kommersiella fastigheter. Det förekommer upplåtelser i andra kommuner, men jämförelsevis i rätt begränsad omfattning. Läs Lars Fröjds genomgång hur...

Var det korrekt att såga fastighetsbranschen?

Det svingades friskt mot fastighetsbranschen i SVT-programmet Ekonomibyrån nyligen. Enligt Fredrik Brunes finns visst fog för kritiken. Följ länken för att läsa hans reflektion....

Corona och fastighetsmarknaden

Den pågående pandemin orsakat av coronaviruset har med början under mars 2020 fått mycket omfattande konsekvenser för de makroekonomiska förutsättningarna i Sverige. Därmed påverkas också förutsättningarna på hyres- och fastighetsmarknaderna i stor utsträckning. Mest...

Bryggan förstärker med Pontus Borgstrand

Bryggan Fastighetsekonomi i Malmö har knutit till sig Pontus Borgstrand som senior fastighetskonsult och värderare. Samtidigt blir Ulrika Qvarfordh delägare. Pontus Borgstrand har tidigare arbetat som auktoriserad värderare vid Svefa och kommer närmast från tjänsten...

Samhällsbyggarna tar tempen på bostadsbyggandet i Östersund

Bryggan och NAI Svefa genomförde den 3 maj ett frukostseminarium på temat om ifall det byggs tillräckligt med bostäder i Sverige totalt och om det egentligen byggs för mycket just nu i Östersund? Bosse Söderberg, analyschef på Boverket redovisade de nationella mål som...

Fredrik Brunes till Bryggan

Bryggan Fastighetsekonomi i Stockholm har rekryterat Fredrik Brunes, tekn doktor i Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH, med inriktning på fastighetsvärdering och marknadsanalys. Fredrik har lång och bred forsknings- och utbildningserfarenhet och är en ofta anlitad...

Samhällsbyggarna tog tempen på fastighetsmarknaden i Falun

Bryggan, NAI Svefa och Falu kommun genomförde den 10 maj ett frukostmöte som förlängdes till lunch. 100 deltagare fick höra och diskutera om fastighetsmarknaden, trender och priser. Lotta Jaensson från Riksbyggen redovisade sina genomtänkta strategier för en...

Lansering av ny hemsida

Välkommen till Bryggans nya hemsida med nytt mobilanpassat utseende! Precis som tidigare hittar ni information om oss och våra tjänster.

Malmöbryggan nyrekryterar

Efter avslutade studier på lantmäteriprogrammet vid LTH började Fitore i juni 2016 som konsult vid Bryggans Malmökontor. Fitore medverkar i de flesta typer av värderingsuppdrag och i den löpande bevakningen av hyres- och fastighetsmarknaderna i Sydsverige.