Värdering

Alla värderingar som bryggan levererar utförs av auktoriserade fastighetsvärderare.

Vi utför värderingar av i stort sett alla typer av fastigheter inklusive specialfastigheter, skog och lantbruk.Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter, industrifastigheter, flerbostadshus och fastighetsportföljer.

Analys- och värderingsarbetet innebär en genomlysning av värderingsobjektens marknadsförutsättningar på hyres- och investeringsmarknaderna ifråga om hyresnivåer, drift- och underhållskostnader, taxeringsvärden, planförhållanden, tomträttsavgälder etc.

Vårt arbete kan även innebära att göra investeringsbedömningar av projekt eller rådgivning i samband med köp o försäljning.

Ett urval av uppdragsgivare:

 • AFA Fastigheter
 • Folksam Fastigheter
 • HSB
 • Home Properties AB
 • JM AB
 • Länsförsäkringar Bank
 • Nordea Bank
 • PEAB
 • SEB
 • Skandia Fastigheter
 • Swedbank
 • Sagax
 • Vasallen AB
 • Victoria Park AB
 • Wihlborgs
 • M2 Gruppen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Luleå kommun
 • Umeå kommun

Stockholmskontoret kan även erbjuda företag bemanning inom analys/värdering.

Stockholm

Lars Westin
Gunilla Ljungehed
Erik Lundholm
Bengt Wedin

Göteborg

Dennis Oldgren
Karin Svensson
Fredrik Islander

Malmö

Peter Samuelsson
Ulrika Qvarfordh

Norr

Nils Spross
Jennie Åkerström
Bengt Rådman
Anne-Katrin Ångnell
Caroline Sundberg Pouchard