Exploateringsfrågor

I stort sett samtliga konsulter inom Bryggan har sin grundutbildning inom lantmäteri. Genom tidigare anställningar inom bl a kommuner och fastighetsbolag har flera av oss också egna erfarenheter av arbete med mark- och exploateringsfrågor. Vi biträder såväl exploatörer som kommuner med rådgivning under alla faser i en exploateringsprocess.

Bryggans konsulter är också anlitade som temporära och mer permanenta personalförstärkningar i kommunala mark- och exploateringsförvaltningar.

Anne-Katrin Ångnell
Jennie Åkerström