Kontakta oss

 
Göteborgsbryggan har funnits sedan 2002. Ansvariga för Göteborgskontoret är Dennis Oldgren och Karin Svensson. Våra kunder är banker, såväl större som mindre fastighetsägare, advokatbyråer, samt flera kommuner som anlitar oss kontinuerligt.

Göteborgsbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Dennis Oldgren

Dennis Oldgren
Civilingenjör (L) 1988

Läs mer
Dennis är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har arbetat med analys och värdering av kommersiella fastigheter sedan slutet av 1980-talet. Genom tidigare anställningar på bl a Catella och VM Fastighetsekonomer har Dennis skaffat sig en bred erfaren het av den svenska fastighetsmarknaden. Före Bryggan var Dennis chef för enheten Analys & Värdering inom Nordea Fastigheter, där en av arbetsuppgifterna var att avyttra Nordeas fastighetsbestånd.
Karin Svensson

Karin Svensson
Civilingenjör (L) 1988

Läs mer
Karin är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och har sedan 1988 arbetat med värdering av kommersiella fastigheter inklusive specialfastigheter som köpcentra och hotell. Före Bryggan arbetade hon som fastighetsanalytiker hos Nordea, där hon bl a ansvarade för utbildningsverksamheten. Tidigare arbetsgivare har varit Catella, VM Fastighetsekonomer och Lantmäteriet Fastighetsekonomi (numera Svefa).
Karin Svensson

Fredrik Islander
Civilekonom 2001

Läs mer
Fredrik har arbetat på Bryggan Fastighetsekonomi i Göteborg sedan 2019 och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Hans grundutbildning innefattar en Magisterexamen i Nationalekonomi samt en Kandidatexamen i Statistik från Lunds universitet. Under åren 2001 – 2019 arbetade Fredrik på olika positioner inom flera svenska storbanker som företagsrådgivare och även senare som intern fastighetsvärderare.
Dennis Oldgren

Anna Eek
Företagsekonom 2005

Läs mer

Anna började på Bryggan Fastighetsekonomi i Göteborg 2023. Hon kommer närmast från Swedbank, där hon jobbat som företagsrådgivare och intern fastighetsvärderare. Anna har 20-års erfarenhet från bank, där hon haft olika yrkesroller från privatekonomi till företagsrådgivning.

Anna har lång erfarenhet inom finansiering och kreditgivning, där hon jobbat med fastighetsbolag främst i Storgöteborg, men även Norra Halland och Västra Götaland. Hon har studerat Bygg- och fastighetsekonomi på Högskolan i Halmstad samt fastighetsvärdering på KTH.

Dennis Oldgren

Marcus Takner
Civilingenjör (L) 1997

Läs mer

Marcus är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han är stationerad i Lidköping och har arbetat med fastighetsrelaterade frågor sedan slutet av 1990-talet. Fastighetsutveckling, analys och värdering av kommersiella fastigheter samt värdering av råmark, byggrätter och udda objekt har varit hans huvuduppgifter. Tidigare arbetsgivare har varit Svefa och det statliga fastighetsbolaget Vasallen.

 

Kontaktinformation

Göteborgsbryggan Fastighetsekonomi KB
Hantverksvägen 15
se-436 33 Askim
Visa Karta

Telefon: 031-15 35 00
E-post: goteborg@bryggan.se

Hantverksvägen 15