Kontakta oss

 
Norrbryggan finns etablerade med kontor på fyra orter i norra delen av Sverige. På kontoret i Falun jobbar Nils Spross, Jennie Åkerström, Ida Bröms och Tomas Berggren, i Mora/Sollerön Tommy Lundberg, i Östersund jobbar Bengt Rådman och Anne-Katrin Ångnell och i Luleå jobbar Caroline Sundberg Pouchard.

Våra kunder är såväl större som mindre fastighetsägare, banker, advokatbyråer samt kommuner.

Norrbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Tomas Berggren
Civilingenjör (L) 1980
Läs mer
Tomas, som jobbar på Norrbryggans kontor i Falun, är registrerad fastighetsmäklare (s. 2003) och arbetar med förmedling av alla typer av storhus, dvs kommersiella fastigheter, hyreshus och industrier, över hela Sverige. Han arbetade tidigare under ca 15 år som fastighetskonsult inom affärsområdet värdering/rådgivning inom VM Fastighetsekonomi AB och sedermera Catella. Främsta ansvarsområdet utgjordes av fastighets-värdering/ rådgivning för affärsområdets kunder i samband med både köp och försäljning av enskilda fastigheter och bolag med allt från några fastigheter och större bolag. Tomas var under denna anställning auktoriserad värderare SFF (numera Samhällsbyggarna). Tomas arbetade 2001-2009 som fastighetsmäklare med förmedling av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag inom Mäklarhuset Carl Birgers i Borlänge.
Bengt Rådman
Civilingenjör (L) 1983
Läs mer
Bengt, som jobbar på Norrbryggans kontor i Östersund, har en gedigen erfarenhet av den offentliga sektorns mark-, exploaterings- och fastighetsverksamhet efter olika tjänster inom stat och kommuner där han har ansvarat för såväl kommunalteknik som traditionella fastighetskontor. De senaste 8 åren som VD för ett större kommunalt bostadsbolag har gett honom mycket stor kunskap och erfarenhet om den svenska bostadshyresmarknaden och de regelverk som omgärdar den. Exploateringsverksamhet samt plangenomförandefrågor är andra av Bengts specialområden.
Nils Spross
Civilingenjör (L) 1980
Läs mer
Nils jobbar på Norrbryggans kontor i Falun och har 30 års erfarenhet av värdering av fastigheter, exploateringsfrågor och fastighetsjuridik. Nils är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och är specialist på rätts­enlig värdering enligt expropriationslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och miljöbalken. Fastighetstaxering är ett annat område där Nils har djupa kunskaper. Under 15 år har Nils arbetat som partsombud/förhandlare bland annat åt Naturvårdsverket vid bildande av naturreservat. Arbetslivserfarenheten omfattar offentlig sektor, Falu kommun och lantmäteriet, och privata sidan som fastighetskonsult på NAISvefa.
Caroline Sundberg Pouchard
Jägmästare 2003
Läs mer
Caroline, som jobbar på Norrbryggans kontor i Luleå, är utbildad jägmästare och har under de senaste tio åren arbetat med bland annat skogsvård, virkesköp, lagtillsyn och de senaste sex åren med fastighetsvärderingar och andra fastighetsrättsliga frågor. Caroline är sedan 2012 av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare och arbetar främst med intrångsvärderingar på skog och lantbruk, värderingar inför exekutiv auktion på skog och småhus, Klyvnings- och graderingsvärderingar, ersättningsutredningar, ortsprisutredningar, marknadsanalyser på lantbruk. Hon har tidigare arbetat på NAI Svefa i Luleå och sedan 2011 har hon drivit verksamhet i eget bolag, CSP Skogskonsult AB.
Jennie Åkerström
Fastighetskonsult
Läs mer
Jennie jobbar på Norrbryggans kontor i Falun med värdering, fastighetsutveckling och fastighetsjuridik. Hon har erfarenhet av den offentliga sektorns fastighetsfrågor då hon under de senaste fem åren innan hon anslöt till Norrbryggan har jobbat som mark- och exploateringsingenjör på Falu kommun. Tidigare har hon jobbat som fastighetskonsult/värderare hos NaiSvefa och som förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Jennie är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Anne-Katrin Ångnell
Civilingenjör (L) 1996
Läs mer
Anne-Katrin jobbar på Norrbryggans kontor i Östersund som senior konsult. Under tio år har Anne-Katrin jobbat som mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun. Hon är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och har snart 20 års erfarenhet från fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i både offentlig och privat verksamhet. Hon har arbetat fem år som fastighetsvärderare hos NAI Svefa, har varit vd för Norrlandspojkarna Fastighets AB, arbetat som fastighetsanalytiker vid Diös Fastigheter, teknisk förvaltningschef och framför allt mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun de senaste tio åren innan hon anslöt till Norrbryggan. Hennes specialområden är framför allt fastighetsvärdering av t ex kommersiella fastigheter, industri och till viss del även intrång. Utöver det är hon specialist på kommunala planprocesser och fastighetsutveckling.
Ida Bröms
Ida Bröms
Tekn kand 2015
Läs mer
Ida jobbar som fastighetskonsult på Norrbryggan i Falun och Östersund. Med sina 5 års erfarenhet som fastighetsförvaltare har hon en bred kunskap om såväl hyresrätter som bostadsrätter. Dagligen arbetat med hyresjuridiska och fastighetstekniska frågor, uthyrning av kommersiella fastigheter samt arbetat aktivt i styrelseuppdrag för bostadsrättsföreningar.
Ida är utbildad fastighetsutvecklare vid Kungliga Tekniska Högskolan där hon tog sin teknologie kandidatexamen.
Specialområden på Norrbryggan är fastighetsvärdering av t.ex. kommersiella fastigheter, bostäder och industri.
Tommy Lundberg
Tommy Lundberg
Skogsmästare 1986
Läs mer
Tommy är knuten till Norrbryggans kontor i Falun men hittas säkrast på Sollerön i Mora kommun. Tommy är auktoriserad lantbruksvärderare och har sedan 1986 arbetat med marknadsvärderingar och fastighetsrättsliga värderingar av skogs- och lantbruksfastigheter i huvudsak inom regionen Dalarna, Hälsingland och Medelpad. Under de senaste femton åren har Tommy parallellt arbetat som partsombud/förhandlare bland annat åt Naturvårdsverket och kommuner vid bildande av naturreservat, dessutom haft uppdrag åt VA-bolag mm att hantera markåtkomstfrågor. Arbetslivserfarenheten omfattar nio år på lantmäteriet och tjugofem år som fastighetskonsult på Svefa AB.

Kontaktinformation

Norrbryggan AB
Kyrkbacksvägen 8
se-791 33 Falun
Visa Karta

Telefon: 023-125 00
E-post: norr@bryggan.se

Kyrkbacksvägen 8 , 791 33 Falun