Kontakta oss

 
Norrbryggan finns etablerade med kontor på fyra orter i norra delen av Sverige. På kontoret i Falun jobbar Nils Spross, Jennie Åkerström och Ida Bröms, i Mora/Sollerön Tommy Lundberg, i Östersund jobbar Bengt Rådman, Anne-Katrin Ångnell och Linda Hallin. I Luleå jobbar Caroline Sundberg Pouchard.

Våra kunder är såväl större som mindre fastighetsägare, banker, advokatbyråer samt kommuner.

Norrbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Jennie Åkerström
Fastighetskonsult

Läs mer
Jennie jobbar på Norrbryggans kontor i Falun med värdering, fastighetsutveckling och fastighetsjuridik. Hon har erfarenhet av den offentliga sektorns fastighetsfrågor då hon under de senaste fem åren innan hon anslöt till Norrbryggan har jobbat som mark- och exploateringsingenjör på Falu kommun. Tidigare har hon jobbat som fastighetskonsult/värderare hos NaiSvefa och som förrättningslantmätare hos Lantmäteriet. Jennie är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Nils Spross
Civilingenjör (L) 1980

Läs mer
Nils jobbar på Norrbryggans kontor i Falun och har 30 års erfarenhet av värdering av fastigheter, exploateringsfrågor och fastighetsjuridik. Nils är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och är specialist på rätts­enlig värdering enligt expropriationslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och miljöbalken. Fastighetstaxering är ett annat område där Nils har djupa kunskaper. Under 15 år har Nils arbetat som partsombud/förhandlare bland annat åt Naturvårdsverket vid bildande av naturreservat. Arbetslivserfarenheten omfattar offentlig sektor, Falu kommun och lantmäteriet, och privata sidan som fastighetskonsult på NAISvefa.

Anne-Katrin Ångnell
Civilingenjör (L) 1996

Läs mer
Anne-Katrin jobbar på Norrbryggans kontor i Östersund sedan 2015 som senior konsult och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Utöver fastighetsvärdering så arbetar hon mycket med fastighetsutveckling, framför allt som stöd till privata fastighetsägare i den kommunala planprocessen. Hon har drygt 25 års erfarenhet, varav 13 år som fastighetsvärderare, 10 år som mark- och exploateringschef samt ca 5 år inom privat och offentlig fastighetsförvaltning. Hennes specialområden inom värdering är framför allt intrångsvärdering vid offentliga samhällsinvesteringar samt värdering av byggrätter, kommersiella och industrifastigheter.

Caroline Sundberg Pouchard
Jägmästare 2003

Läs mer
Caroline, som jobbar på Norrbryggans kontor i Luleå, är utbildad jägmästare och har under de senaste tio åren arbetat med bland annat skogsvård, virkesköp, lagtillsyn och de senaste sex åren med fastighetsvärderingar och andra fastighetsrättsliga frågor. Caroline är sedan 2012 av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare och arbetar främst med intrångsvärderingar på skog och lantbruk, värderingar inför exekutiv auktion på skog och småhus, Klyvnings- och graderingsvärderingar, ersättningsutredningar, ortsprisutredningar, marknadsanalyser på lantbruk. Hon har tidigare arbetat på NAI Svefa i Luleå och sedan 2011 har hon drivit verksamhet i eget bolag, CSP Skogskonsult AB.

Bengt Rådman
Civilingenjör (L) 1983

Läs mer
Bengt, som jobbar på Norrbryggans kontor i Östersund, har en gedigen erfarenhet av den offentliga sektorns mark-, exploaterings- och fastighetsverksamhet efter olika tjänster inom stat och kommuner där han har ansvarat för såväl kommunalteknik som traditionella fastighetskontor. De senaste 8 åren som VD för ett större kommunalt bostadsbolag har gett honom mycket stor kunskap och erfarenhet om den svenska bostadshyresmarknaden och de regelverk som omgärdar den. Exploateringsverksamhet samt plangenomförandefrågor är andra av Bengts specialområden.
Ida Bröms

Ida Bröms
Tekn kand 2015

Läs mer
Ida jobbar som fastighetskonsult på Norrbryggan i Falun och Östersund. Med sina 5 års erfarenhet som fastighetsförvaltare har hon en bred kunskap om såväl hyresrätter som bostadsrätter. Dagligen arbetat med hyresjuridiska och fastighetstekniska frågor, uthyrning av kommersiella fastigheter samt arbetat aktivt i styrelseuppdrag för bostadsrättsföreningar.
Ida är utbildad fastighetsutvecklare vid Kungliga Tekniska Högskolan där hon tog sin teknologie kandidatexamen.
Specialområden på Norrbryggan är fastighetsvärdering av t.ex. kommersiella fastigheter, bostäder och industri.
Tommy Lundberg

Tommy Lundberg
Skogsmästare 1986

Läs mer
Tommy är knuten till Norrbryggans kontor i Falun men hittas säkrast på Sollerön i Mora kommun. Tommy är auktoriserad lantbruksvärderare och har sedan 1986 arbetat med marknadsvärderingar och fastighetsrättsliga värderingar av skogs- och lantbruksfastigheter i huvudsak inom regionen Dalarna, Hälsingland och Medelpad. Under de senaste femton åren har Tommy parallellt arbetat som partsombud/förhandlare bland annat åt Naturvårdsverket och kommuner vid bildande av naturreservat, dessutom haft uppdrag åt VA-bolag mm att hantera markåtkomstfrågor. Arbetslivserfarenheten omfattar nio år på lantmäteriet och tjugofem år som fastighetskonsult på Svefa AB.
Tommy Lundberg

Linda Hallin
Skoglig magister 2001

Läs mer
Linda jobbar på Norrbryggans kontor i Östersund sedan hösten 2022. Hon är av Samhällsbyggarna auktoriserad lantbruksvärderare och har sedan 2006 arbetat med marknadsvärderingar och fastighetsrättsliga värderingar av skogs- och lantbruksfastigheter i huvudsak inom regionen Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland och Hälsingland. Arbetslivserfarenheten omfattar elva år hos Forum fastighetsekonomi AB, fem år hos Svefa AB och fyra år hos Skogsägarna Norrskog ek. för.
Tommy Lundberg

Johan Permansson Reuterberg
Fastighetskonsult

Läs mer

Johan jobbar sedan 2023 på Norrbryggans kontor i Östersund med värdering, fastighetsutveckling och bostadsrättsfrågor.

Han har erfarenhet av nyproduktion från 17 år i branschen efter arbeten hos både rikstäckande samt lokala aktörer på byggherresidan, offentlig verksamhet samt eget företagande. Erfarenhetsområden täcker nyproduktionens samtliga skeden såsom marknadsanalyser, fastighetstransaktioner, projektutveckling, projektledning, brf samt eftermarknadsfrågor.

Kontaktinformation

Norrbryggan AB
Kyrkbacksvägen 8
se-791 33 Falun
Visa Karta

Telefon: 023-125 00
E-post: norr@bryggan.se

Kyrkbacksvägen 8 , 791 33 Falun