Marknadsinformation

Informationssamhällets intåg har inte undgått fastighetsmarknaden. För att göra informationen meningsfull krävs att materialet kan bearbetas och presenteras på ett ändamålsenligt sätt.

Bryggan bistår såväl små som stora aktörer på fastighetsmarknaden med fortlöpande marknadsinformation och skräddarsydda marknadsanalyser.

Detta kan t ex vara hyresnivåer, vakansutredningar, ägarförhållanden eller en analys av de senaste fastighetsaffärerna inom det aktuella området.

Stockholm

Gunilla Ljungehed

Göteborg

Dennis Oldgren

Malmö

Peter Samuelsson

Norr

Anne-Katrin Ångnell