Fastighetsjuridik

Bryggan rymmer inte bara fastighetsekonomer och fastighetstekniker. Vi har även specialister inom den juridiska disciplinen. Vi hanterar dagligen komplicerade frågor relaterade till framför allt den fastighetsrättsliga lagstiftningen.

Vi upprättar avtal i samband med fastighetstransaktioner och markupplåtelser. Vi granskar exploateringsavtal och hyresavtal. Vi biträder och företräder parter i samband med tvister om tolkning och tillämpning av sådana avtal.

Lars Fröjd
Nils Spross