Hyresutredningar

Bedömning av marknadsmässiga hyresnivåer ingår alltid som ett delmoment vid värdering av fastigheter som används för uthyrning eller kommersiella verksamheter.
Bryggans konsulter har därför en bred kunskap om förekommande avtalskonstruktioner och aktuella
hyresnivåer inom olika marknadssegment. Dessa kompetenser kommer väl till pass i samband med hyresutredningar för specifika objekt, t ex som underlag för internhyressättningar eller hyresförhandlingar.

Stockholm

Gunilla Ljungehed

Göteborg

Dennis Oldgren

Malmö

Peter Samuelsson

Norr

Anne-Katrin Ångnell