Kontakta oss

 

Malmöbryggan är av Øresundsinstitutet utsedd till Skånes bästa värderingsföretag 2009, 2013 och 2015.

Malmöbryggan bildades 1997 och har sedan dess successivt utvecklats från enmansföretag till dagens fyra medarbetare. Sedan augusti 2007 finns vi i nyrenoverat gathus på Limhamn. Bland våra klienter finns flera av regionens större fastighetsbolag där Bryggan fortlöpande genomför värderingar som underlag för finansiell rapportering och i anslutning till transaktioner.

Ett egenutvecklat värderingsverktyg i databasmiljö, IPA, gör att vi kan säkerställa rationella och kvalitetssäkra värderingar och analyser av större fastighetsportföljer. Frekventa uppdragsgivare vid Malmökontoret är också advokater, industribolag och bostadsrättsföreningar.

Sedan 2013 har Malmöbryggan etablerat samarbete med Savills Sweden AB, främst ifråga om värdering av rikstäckande fastighetsportföljer samt marknadsbevakning i Sydsverige.

savills
www.savills.se

Medarbetare

Peter Samuelsson

Peter Samuelsson
Civilingenjör (L) 1981

Läs mer

Peter är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har genom tidigare anställningar inom skatteförvaltningen, vid lantmäteriverket och som värderingskonsult lagt grunden för en gedigen och delvis unik kompetens inom de tre verksamhetsområden, som han i huvudsak arbetar inom. Värdering av hyreshus-, industri- och specialfastigheter i sydsverige, rådgivare och fastighetsägareombud i fastighetstaxeringsfrågor, sakkunnig i fastighetsrättsliga tvister avseende intrångs-och ersättningsfrågor, arrenden,tomträttsreglering m m.

Ulrika Qvarfordh

Ulrika Qvarfordh
Civilingenjör (L) 2003

Läs mer

Ulrika är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Hon är engagerad i värdering av kommersiella fastigheter samt bostadshyreshus, främst beståndsvärderingar och portföljer. Kvaliteten och flexibiliteten i våra olika värderings- och kalkylmodeller är Ulrikas förtjänst eftersom hon ansvarar för både vidareutveckling och underhåll. Även i andra IT-relaterade frågor fungerar Ulrika ofta som Bryggans spjutspets.

Fitore Regjepaj
Civilingenjör (L) 2017

Läs mer

Efter avslutade studier på lantmäteriprogrammet vid LTH började Fitore i juni 2016 som konsult vid Bryggans Malmökontor. Fitore medverkar i de flesta typer av värderingsuppdrag och i den löpande bevakningen av hyres- och fastighetsmarknaderna i Sydsverige.

Kontaktinformation

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB
Järnvägsgatan 15
se-216 14 Limhamn
Visa Karta

Telefon: 040-17 09 49
E-post: malmo@bryggan.se

10 + 8 =

Järnvägsgatan 15