Kontakta oss

 

Malmöbryggan är av Øresundsinstitutet utsedd till Skånes bästa värderingsföretag 2009, 2013 och 2015.

Bland våra klienter finns flera av regionens större fastighetsbolag där Bryggan fortlöpande genomför värderingar som underlag för finansiell rapportering och i anslutning till transaktioner.

Ett egenutvecklat värderingsverktyg i databasmiljö, IPA, gör att vi kan säkerställa rationella och kvalitetssäkra värderingar och analyser av större fastighetsportföljer. Frekventa uppdragsgivare vid Malmökontoret är också advokater, industribolag och bostadsrättsföreningar.

Sedan 2013 har Malmöbryggan etablerat samarbete med Savills Sweden AB, främst ifråga om värdering av rikstäckande fastighetsportföljer samt marknadsbevakning i Sydsverige.

savills
www.savills.se

Malmöbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Peter Samuelsson

Peter Samuelsson
Civilingenjör (L) 1981

Läs mer

Peter är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har genom tidigare anställningar inom skatteförvaltningen, vid lantmäteriverket och som värderingskonsult lagt grunden för en gedigen och delvis unik kompetens inom de tre verksamhetsområden, som han i huvudsak arbetar inom. Värdering av hyreshus-, industri- och specialfastigheter i sydsverige, rådgivare och fastighetsägareombud i fastighetstaxeringsfrågor, sakkunnig i fastighetsrättsliga tvister avseende intrångs-och ersättningsfrågor, arrenden,tomträttsreglering m m.

Ulrika Qvarfordh

Ulrika Qvarfordh
Civilingenjör (L) 2003

Läs mer

Ulrika är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Hon är engagerad i värdering av kommersiella fastigheter samt bostadshyreshus, främst beståndsvärderingar och portföljer. Kvaliteten och flexibiliteten i våra olika värderings- och kalkylmodeller är Ulrikas förtjänst eftersom hon ansvarar för både vidareutveckling och underhåll. Även i andra IT-relaterade frågor fungerar Ulrika ofta som Bryggans spjutspets.

Ulrika Qvarfordh

Pontus Borgstrand
Civilingenjör (L) 2004

Läs mer

Pontus arbetar med värdering, fastighetsutveckling och fastighetsjuridiska frågor. Utifrån tidigare anställningar som exploateringschef och stadsbyggnadschef har han en bred erfarenhet kring plan- och exploateringsprocesser samt fastighetsekonomiska frågor knutna till dessa. Utöver kommunala anställningar har Pontus tidigare arbetat som fastighetskonsult/värderare hos Svefa.

Kontaktinformation

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB
Järnvägsgatan 15
se-216 14 Limhamn
Visa Karta

Telefon: 040-17 09 49
E-post: malmo@bryggan.se

3 + 7 =

Järnvägsgatan 15