Kontakta oss

 

Malmöbryggan är av Øresundsinstitutet utsedd till Skånes bästa värderingsföretag 2009, 2013 och 2015.

Bland våra klienter finns flera av regionens större fastighetsbolag där Bryggan fortlöpande genomför värderingar som underlag för finansiell rapportering och i anslutning till transaktioner.

Ett egenutvecklat värderingsverktyg i databasmiljö, IPA, gör att vi kan säkerställa rationella och kvalitetssäkra värderingar och analyser av större fastighetsportföljer. Frekventa uppdragsgivare vid Malmökontoret är också advokater, industribolag och bostadsrättsföreningar.

Malmöbryggans policy avseende hantering av personuppgifter finner ni här.

Medarbetare

Peter Samuelsson
Peter Samuelsson
Civilingenjör (L) 1981
Läs mer
Peter är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han har genom tidigare anställningar inom skatteförvaltningen, vid lantmäteriverket och som värderingskonsult lagt grunden för en gedigen och delvis unik kompetens inom de tre verksamhetsområden, som han i huvudsak arbetar inom. Värdering av hyreshus-, industri- och specialfastigheter i sydsverige, rådgivare och fastighetsägareombud i fastighetstaxeringsfrågor, sakkunnig i fastighetsrättsliga tvister avseende intrångs-och ersättningsfrågor, arrenden,tomträttsreglering m m.
Ulrika Qvarfordh
Ulrika Qvarfordh
Civilingenjör (L) 2003
Läs mer
Ulrika är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Hon är engagerad i värdering av hyreshus-, industri- och specialfastigheter, såväl enskilda objekt som portföljer. Hon arbetar även med fastighetsekonomiska utredningar. Kvaliteten och flexibiliteten i våra olika värderings- och kalkylmodeller är Ulrikas förtjänst eftersom hon ansvarar för både vidareutveckling och underhåll.
Pontus Borgstrand
Pontus Borgstrand
Civilingenjör (L) 2004
Läs mer

Pontus är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Han arbetar med värdering, fastighetsutveckling och fastighetsjuridiska frågor. Utifrån tidigare anställningar som exploateringschef och stadsbyggnadschef har han en bred erfarenhet kring plan- och exploateringsprocesser samt fastighetsekonomiska frågor knutna till dessa. Utöver kommunala anställningar har Pontus tidigare arbetat som fastighetskonsult/värderare hos Svefa.

Emma Mattsson

Emma Grafton
Civilingenjör (L) 2017

Läs mer

Emma är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Hon arbetar med fastighetsvärdering och fastighetsekonomiska utredningar. Hon har särskild erfarenhet av segmenten kontor, handel och bostäder. Hon arbetar med styckevärderingar så väl som portföljer. Emma har tidigare arbetat som analytiker på CBRE. Hon har därmed stor erfarenhet inom strategisk rådgivning och kommersiella fastighetstransaktioner.

Peter Samuelsson

Filip Nilsson
Civilingenjör (L) 2023

Läs mer

Filip kommer närmast från LTH där han nyligen tagit en Civilingenjörsexamen i Lantmäteri, med master i fastighetsekonomi. Parallellt med studierna har Filip arbetat med marknadsanalys på Bryggan och har anslutit på heltid till teamet.

Kontaktinformation

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB
Norra Vallgatan 60
se-211 22 Malmö
Visa Karta

Telefon: 040-17 09 49
E-post: malmo@bryggan.se

Norra Vallgatan 60