Bryggan Fastighetsekonomi i Stockholm har rekryterat Fredrik Brunes, tekn doktor i Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH, med inriktning på fastighetsvärdering och marknadsanalys. Fredrik har lång och bred forsknings- och utbildningserfarenhet och är en ofta anlitad estradör på seminarier i fastighetsbranschen.

Fredrik har under cirka 15 år undervisat och forskat i fastighetsekonomiskt relaterade ämnen såsom fastighetsvärdering, fastighetsinvestering och stadsbyggnadsekonomi. Han har skrivit boken ”Fastighetsvärdering och marknadsanalys”, som används i undervisningen, och även producerat utbildningsfilmer.

Meningen är att Fredrik, förutom externa tjänster inom värdering och marknadsanalys, även ska utveckla nya tjänster inom fastighets- och stadsbyggnadsekonomi. Han kommer också att fortsätta produktionen av böcker och filmer inom sina ämnesområden.