Bryggan och NAI Svefa genomförde den 3 maj ett frukostseminarium på temat om ifall det byggs tillräckligt med bostäder i Sverige totalt och om det egentligen byggs för mycket just nu i Östersund? Bosse Söderberg, analyschef på Boverket redovisade de nationella mål som finns för bostadsbyggande och konstaterade att målsättningen om 700 000 nya bostäder inte kommer att uppfyllas. Bosse hävdade samtidigt att det byggs tillräckligt med bostäder dock med vissa undantag som i vissa geografiska områden och att det finns en tydlig bostadsbrist för vissa grupper. Därefter visade Anne-Katrin Ångnell och Marie Mattsson från Bryggan respektive NAI Svefa att det byggs ungefär lika mycket i Östersund som i de övriga städerna längs norrlandskusten, men att andelen småhus är något större i Östersund, vilket kan vara förklaringen till att prisutvecklingen på småhusmarknaden saktat in något i Östersund. Slutligen gick Karin Fahlén från Deloitte igenom paketeringsutredningen för att visa på vilka konsekvenser det kommer att få för branschen. Totalt hade drygt 35 personer samlats från fastighetsbolag, banker, kommuner, intresseföreningar mm.