Bryggan värderade 27 fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter åt Lulebo och kommunen.

Utdrag ur Luleå kommuns pressmeddelande

Fastighetsaffären mellan Lulebo och Rikshem är klar
Fredagen den 10 juli skrevs historia i Stadshuset då Luleå kommun­ledning tillsammans med Rikshem presenterade Luleås största bostadsaffär genom tiderna.

– Idag har vi investerat 1,6 miljarder kronor i Luleå, men det slutar inte där vi kom­mer dessutom att bygga nytt för ytterligare 1 miljard kronor. Det här är en rolig dag för Luleå, och för mig som är gammal norrbottning, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.

För första gången investeras nationellt pensionskapital i Luleå. Den nationella all­männyttan Rikshem köper 1 600 lägenheter av Lulebo och fem kommunala fastig­heter. I avtalet ingår också att Rikshem förbinder sig att bygga 560 nya lägenheter under de kommande sju åren. Slutbeloppet för bostadsaffären är Luleå kommun mycket nöjda med, beloppet 1,6 miljarder kronor är ett betydligt högre belopp än vad man hade förväntat sig. Två oberoende aktörer NAI Svefa och Bryggan har värderat bostadsbeståndet och det var den högre värderingen som blev det slutgiltiga priset.

– Rikshem investerar långsiktigt därför kan vi erbjuda ett högre pris eftersom vi pla­nerar att förvalta bostadsbeståndet under en lång period. Vi vill ha en långsiktig rela­tion med Luleå och därför har vårt fokus inte legat på att pressa priserna, säger Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

Det var för ett år sedan som Rikshem började titta på möjligheterna med tillväxt­kommunerna i Norrland, och blev då speciellt intresserade av bland annat Luleå. Nu jobbar Rikshem med att hitta områden i Luleå att bygga nytt på.

– Rikshem är intresserade av att köpa mer i Luleå. Vi stödjer också Luleå kommuns arbete med att försöka locka fler bostadsaktörer till Luleå, säger Ilija Batljan, vice vd Rikshem.